Neděle, 23. září

  • Facebook
    facebook
  • Přihlášení / registrace

    Přihlaš se Facebook účtem

Poznejte ateliérová světla I. – klíčové světlo

( 1 hlas ) 
Profil autora Patrik Mareška

Každý fotograf, s výjimkou třeba těch krajinářských, fotografuje někdy v ateliéru a ani já nejsem výjimkou. Poprvé příjdete do ateliéru a rozhlédnete se, vidíte spousty nástavců – softboxy, deštníky, reflektory..., a prostě nevíte k čemu se jaký hodí a jaké vrhá světlo.

Téma tohoto článku nevzniklo náhodou. Jednou, když jsem trávil večer v ateliéru a chystal se fotografovat připravený nápad, se vše úplně nepovedlo podle mých představ. Co se tedy stalo? Obraz scény, o kterou jsem usiloval, jsem chtěl co nejvěrněji přenést do reality. Nastavil jsem světla, přeměřil několikrát flashmeterem scénu a očekával jsem, že na fotoaparátu uvidím svůj vytoužený obraz. Bohužel se tak nestalo a na ateliérovém pozadí se objevily velice nepěkné stíny, které dojem z fotografie rušili. V tu chvíli jsem si uvědomil, že i světla která jsem dlouhodobě používal v jiných situacích nedělají to, co jsem od nich do té doby očekával. To je důvod, proč jsem se rozhodl udělat tuto analýzu světel, a umožnit tak na jednom místě porovnání nejčastěji používaných světel.

Co je klíčové světlo?

Obecně světla dělíme na klíčové a doplňkové. Doplňkovými světly se budeme zabývat v dalších dílech tohoto článku. Klíčové světlo (v angličtině Main light nebo také Key light) je světlem hlavním, a přesně toto světlo určuje celé fotografované scéně její vzhled. Proto si myslím, že je důležité vybrat si hlavní světlo pečlivě a vědět jak se bude chovat. V případě složitějších scén, kde máme 3 a více světel je zcela zásadní znát všechny aspekty a chování každého ze světel, které ve scéně hodláme použít. Mohlo by se potom stát, že si dáváme s nasvícením velkou práci a ve výsledku bude osvětlení neodpovídající našim představám a nepříliš zajímavé, což zejména pro práci s lidmi není pro fotografa žádoucí.

Typy vybraných světel

Nejprve bych rád představil typy 8 nástavců, které jsem porovnával:

Softbox octagon 90 cm

Softbox octagon 140 cm

Beauty dish 70 cm s difuzním plátnem

Beauty dish 70 cm se středovým krytem

Beauty dish 70 cm bez středového krytu

Reflektor standardní

Stříbrný deštník s reflektorem

Parabolický deštník SUN PARA

 
Reflektory jsou základní nástavce na světla, produkují tvdé světlo s ostrými stíny. Čím je reflektor hlubší, tím je světlo více směrované a podobá se spíše bodovému zdroji světla. Čím je reflektor větší, tím je světlo měkčí. Speciálním druhem reflektoru je tzv Beauty dish, který sám o sobě díky své velikosti vrhá relativně měkčí světlo než standardní reflektory. Navíc pokud nasadím difuzní středový kryt, bude světlo měkčí a rovnoměrnější, proto se nejvíce využívá na módní fotografie a portréty.

Odrazný deštník odráží světlo ze zdroje jakoby zpět na scénu, vytváří světlo podobné světlu z Beauty Dishe, ale světlo není tolik směrované a rovnoměrné a může osvětlovat i jiné části scény, než bychom si přáli.

Softboxy produkují velice měkké, rozmělněné světlo. Čím je softobox větší, tím je světlo měkčí, ale jeho intenzita je nižší – čím větší softbox, tím silnější zdroj světla musíme mít, aby byla scéna nasvícena stejně jako bez softboxu.

Metoda porovnávání vybraných typů světel

Jednotlivé typy světel jsem porovnával nasvícením scény pouze jedním světlem s příslušným nástavcem. Veškerá světla jsem s pomocí expozimetru nastavil tak, aby výsledná clona ve fotoaparátu byla 8 – tato clona je dostatečná pro vysokou hloubku ostrosti. Všechny fotografie jsou převedeny do černobílé formy, aby bylo možné lépe vidět přechody světel a hloubku stínů. Na následujícím diagramu je vidět poloha fotoaparátu, modelu a světla z horního pohledu. Fotoaparát a světlo svírají úhel přibližně 45 stupňů.

Obr. - Diagram nastavení scény z horního pohledu

Pro upřesnění diagramu je na následujícím obrázku zobrazen i boční pohled, kde světlo svítí mírně zezhora.

Obr. - Diagram nastavení scény z bočního pohledu

 

 

Porovnání kvality světel

Pro každý typ světla jsem vyfotografoval jednu fotografii. Pokud se podíváte níže, můžete sami jednotlivá osvětlení porovnat. Některé fotografie mají tvrdší stíny a hodí se spíše pro dramatické scény a jiné zase měkčí, které se hodí spíše pro klidné a romantické scény. Pochopitelně záleží na každém fotografovi, jakého dojmu chce dosáhnout a znalost chování světel pro něj bude jistě nezbytná.

 

Softbox octagon 90 cm

Softbox octagon 140 cm

Beauty dish 70 cm s difuzním plátnem

Beauty dish 70 cm se středovým krytem

Beauty dish 70 cm bez středového krytu

Reflektor standardní

Stříbrný deštník s deštníkovým reflektorem

Parabolický deštník SUN PARA

 

Závěr a zhodnocení

Snažil jsem se nastavovat světla a modelku co nejpodobněji do všech fotografií, ale nic není dokonalé (obzvlášť modelku to přestalo v polovině focení bavit :-) ). Nejtvrdší světlo a nejostřejší stíny dávalo světlo z reflektoru, nejměkčí světlo dával parabolický deštník Para Sun. Parabolický deštník celkově předčil má očekávání. Jeho světlo je velice měkké, neosvětlená strana obličeje nepřechází do výrazných stínů a není tak zde ani nutné toto světlo doplňovat výplňovým světlem, což jistě ocení předevsím začínající fotografové.

V příštím části tohoto tématu se podíváme na odlesky světel v očích, které fotografiím a především portrétům dodávají zajímavost a jiskru.

 

Autoři: Patrik Mareška (http://www.patrikmareska.cz ) a Monika Kubínová (http://www.vizazistka-praha.eu), březen 2013

Doporučujeme

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3