Čtvrtek, 20. září

  • Facebook
    facebook
  • Přihlášení / registrace

    Přihlaš se Facebook účtem

Ochrana osobních údajů ve fotografii

( 0 hlasů ) 
Profil autora Michal Škach

 

Zákony se zpřísňují a platí pro každého. Neznalost zákona neomlouvá a tak i v případě, že si myslíte, že žádný zákon neporušujete, můžete se snadno dostat do pasti spravedlnosti. V dnešním článku se podíváme na to, jak na služby fotografa pohlíží zákon o ochranně osobních údajů.

Zákon o ochranně osobních údajů najdete ve sbírce zákonu pod č. 101/2000 Sbírky. Jeho součástí je např. povinnost provozovatele e-shopu, který ve své databázi registruje své zákazníky, zaregistrovat se do registru spracovavatelů osobních údajů a být tam evidován. Vzhledem k tomu, kolik je k dnešnímu dni v registru zaregistrováno subjektů a kolik v české republice existuje e-shopů, je jasné, že ani tuto povinnost skoro nikdo nerespektuje a zbytečně se více než 9/10 provozovatelů vystavuje riziku pokuty. Více mě však zajímalo, jak se registr dívá na zpracování fotografií.

Podle zákona je totiž nutné být v registru zaregistrován vždy, pokud uchováváte jakékoli osobní údaje, ať už se jedná o personálie nebo třeba videozáznam z kamerového systému. Fotografie je z tohoto hlediska tedy velmi podobná. Zeptal jsem se proto pana Mgr. Ladislava Hejlíka, vedoucího oddělení stížností a konzultací u úřadu na ochranu osobních údajů, jak se na tuto problematiku hledí a dostal následující odpověď:

Pokud bude podnikatel v oboru fotografie pořízené portrétní snímky uchovávat jako jednotlivé zakázky, např. za účelem opětovné objednávky zákazníka, oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá.

Pokud by tyto portrétní fotografie zpracovával v datových souborech za jiným podnikatelským účelem, např. o stanovených kategoriích osob, oznamovací povinnost by vznikala.

Z toho tedy vyplývá, že pokud fotíte osobní fotografie pro klienta, není vaší povinností ohlašovat tuto činnost v registru u tohoto úřadu. Jiná situace však nastává podle vyjádření pana Hejlíka např. v případě, že si povedete kartotéku modelek, které budete nabízet pro určité komerční zakázky. V takovém případě již zpracováváte kartotéku a pak je nutné být u úřadu zaregistrován. Registrace je jednoduchá, stačí vyplnit formulář na stránkách www.uoou.cz

Tak či tak, vždy byste ale neměli zapomínat na podepsání souhlasu s pořizováním fotografií. A to zejména v případě, kdy např. chcete fotografii umístit na své internetové stránky do galerie, na facebook a podobně. V těchto případech je vždy nutný souhlas fotografované osoby nebo jejího zákonného zástupce.

Doporučujeme

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3